تورگردنان روس

#

ايران مركز عضو جامعه تورگردانان ايران گزارش داد:
حضور تورگردانان روس در ايران

32  تورگردان بزرگ روس از شهرهای مسکو،کازان،یوفا.برای دیدار از شهرهای تهران،کیش واصفهان از ۲۹ دی ۹۶  توسط شركت ايران مركز به ايران وارد شدند

  • # 17 بهمن 1396
  • # تورهاي آشناسازي
  • # 1246