گردشگري مذهبي ايران

#

بررسي وضعيت گردشگري مذهبي ايران

نويسنده:رضا خادم الرضا

ناشر:آزادانديشان

نوبت چاپ اول:1396

در اين كتاب به بررسي عوامل موثر بر گردشگري مذهبي و ميزان اثرگذاري مهم ترين عوامل با توجه به آمار موجود در اين زمينه در ايران پرداخته خواهد شد.در اين ميان نگاهي گذارا خواهد داشت بر وضعيت گردشگري در برخي كشورهاي اسلامي نظير عربستان،مصر و ساير كشورهاي اسلامي .

گردشگري مذهبي نقش عمده اي در زندگي اجتماعي كشورهاي اسلامي ايفا مي كند.گردشگري مذهبي ،علاوه بر جنبه هاي اقتصادي و مالي،باعث ارتباط بيشتر با ساير جوامع اسلامي شه و تعامل بين ملل و فرهنگ هايي را كه نقاط مشتركي دارند سبب مي شود.

كشور ما نيز به دليل برخورداري از تمدني كهن و حضور اديان مختلف داراي اماكن مذهبي بسيار متنوعي است و به تصديق سازمان يونسكو ازنطر وجود آثار تاريخي و فرهنگي در ميان ده كشور نخست جهان جاي دارد و از منظر جاذبه هاي اكو توريسمي و تنوع اقليمي هم جزو 5 كشور برتر دنياست.بر اساس آمارهاي موجود نزديك به 9 هزار مكان مذهبي در نقاط مختلف كشور 5 هزار و 800 بقعه متبركه به عنوان آرامگاههاي امامزادگان ثبت شده است هزار و 200 بقعه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده و بيش از 3 هزار مكان مذهبي مقدس ثبت شده شام حسينيه ها،مساجد،مدارس مذهبي و حوزه علميه،كليسا،كنيسه،آتشگاه و نيايشگاه شناسايي شده است.

از بين متغيرها و عوامل مورد مطالعه توانمندسازي نيروي انساني،اسكان گردشگران،(ساخت هتل و هتل آپارتمان)سرمايه گذاري بخش خصوصي،ايجاد هتل هاي ويژه بانوان،برگزاري نمايشگاههاي گردشگري،ايجاد مجتمع خدمات رفاهي ،ترويج فرهنگ گردشگري در بين مردم،ايجاد فضاي بازي بين كودكان و تقويت خدمات عمومي گردشگري تاثير بيشتري در توسعه گردشگري مذهبي كلان شهرهاي مذهبي دارد.

اين كتاب چند هدف را دنبال مي كند نخست مفاهيم حوزه زيارت و گردشگري مذهبي،جمعبندي نظريه ها و تحقيقات انجام شده با استفاده از مدل SWOT فرصت هاي و تهديدهاي پيش روي گردشگري زيارتي در ايران مورد تحليل قرار گيرد.

  • # 7 شهریور 1396
  • # آموزش
  • # 1403