ايرانشناسي

#
معرفی کتاب:
عنوان:قبايل باستاني ايران پيش از ظهور هخامنشيان
موضوع:ايرانشناسي
نويسنده:رضا صديقي
انتشارات آزادانديشان

سرزمین کنونی ایران بخش بزرگی از یک واحد جغرافیایی بنام فلات ایران است، این واحد طبیعی با تنوع اقلیمی و زیستی خود دارای ویژگیهای بارزی است که در نتیجه آن وحدت فرهنگی ایران را سبب شده‌است.بی‌گمان تمدن بشری مرهون نبوغ و خلاقیت مردمانی بوده‌است که سالیان دراز در این سرزمین زندگی کرده‌اند و در تعامل با جغرافیا و نظام طبیعی حاکم بر آن و در جریان روزگار، تاریخ فرهنگی و تمدن خود را آفریده‌اند.

پیش از ظهور هخامنشيان در فلات ایران، اقوامی با تمدن‌های متفاوت در ایران می‌زیستند.نگارش اين كتاب تلاشی است برای شناخت تاریخ قبيله هاي باستانی ايران پيش از ظهور هخامنشيان بر اساس بازسازی تجربه های آیینی و یافته هایی که داده های متنوعی را در بر می گیرد .داده های مزبور کتیبه های سنگی –پیکرک ها – نقوش برجستهنشانه ها و رمزها- کتاب های مقدس و … را شامل می شود.

  • # 1 خرداد 1397
  • # آموزش
  • # 1548