نمایشگاه MITT مسکو 2017

#

نمایشگاه MITT   مسکو 2017

24 مین دوره نمایشگاه گردشگری روسیه (Mitt)از تاریخ 4 الی 7 فروردین ماه 1395 در شهر مسکو برگزار می شود. ايران در سال های 94 و 95 شمسی در این نمایشگاه شرکت کرده است.

بنا به اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اولویت شرکت در نمایشگاههای گردشگری سازمان میراث فرهنگی در سال 2017 با نمایشگاه روسیه است این اولویت بندی پس از تغییر مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت یازدهم تغییر کرده است چرا که نمایشگاه گردشگری روسیه در دولت گذشته جزو اولویت های آخر بود.

  • # 20 آبان 1395
  • # تاريخچه نمايشگاههاي گردشگري
  • # 1457