نمایشگاه

#

15 مین نمایشگاه گردشگری تهران
حضور جامعه تورگردانان ايران در پانزدهمین نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران
جامعه تورگردانان ايران در پانزدهمین نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران حضور يافت.
ديدار با اعضاي محترم جامعه تورگردانان ايران ،انجمن هاي حرفه اي گردشگري ،روساي تشكل هاي همكار،شخصيت هاي علمي و اجرايي صنعت گردشگري كشور ،نماينده گردشگری ترکیه  و بازديد از غرفه هاي استان هاي كشور  از جمله برنامه هاي جامعه در اين نمايشگاه بود.
  • # 9 بهمن 1400
  • # نمايشگاههاي بين المللي گردشگري
  • # 0
  • # 194

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بنویسید: