نمايشگاه گردشگري

#
حضور جامعه تورگردانان ايران در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران
جامعه تورگردانان ايران در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران حضور يافت.
ديدار با اعضاي محترم جامعه تورگردانان ايران ،انجمن هاي حرفه اي گردشگري ،روساي تشكل هاي همكار،شخصيت هاي علمي و اجرايي صنعت گردشگري كشور ،نماينده كنفدراسيون گردشگري سوييس و بازديد از غرفه هاي استان هاي كشور  از جمله برنامه هاي جامعه در اين نمايشگاه بود.

  • # 3 اسفند 1398
  • # نمايشگاههاي بين المللي گردشگري
  • # 0
  • # 527

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بنویسید: