ایران و اروپا

#

همایش تجاری ایران و اروپا
در پی برگزاری همایش تجاری ایران و اروپا و نشست های مربوط به آن دفتر خاورمیانه همایش مزبور طی نامه ای به ابراهیم پورفرج از مشارکت و پشتیبانی جامعه تورگردانان ایران تشکر و قدردانی کرد.

  • # 30 فروردین 1400
  • # اخبار جامعه تورگردانان ایران
  • # 0
  • # 187

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بنویسید: