مرام نامه

#

مرام نامه

 

اينجانب -----------------------                         مدير/ مدیرعامل دفتر / شركت ------------------------------------- 

به عنوان عضو جامعه تورگردانان ايران خود را ملزم و متعهد مي دانم به مرامنامه جامعه به شرح زير پايبند باشم: 

1-رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران به ويژه در مسائل مربوط با صنعت گردشگري 

2-برنامه ریزی براساس سیاستهای جامعه مبنی بر اولویت قراردادن دفتر/شرکت برای فعالیت در زمینه اجرای تورهای ورودی بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه

3-درك و احترام متقابل و همکاری و همفکری با هیأت مدیره و اعضا محترم جامعه در مواقع لزوم برای رفع مشکلات و موانع به عنوان یک عضو فعال

4-تلاش برای کسب اطلاعات و بروز نمودن اجرای تورهای ورودی (مطابق با استانداردهای روز دنیا) 

5-پرهيز از ايجاد رقابت ناسالم و الزام به رعايت قيمت كف اعلام شده از سوي جامعه تورگردانان ايران که با همكاري و تشريك مساعي اعضاء تنظيم و اعلام مي­شود

6-صداقت در ارائه اطلاعات و خدمات از قيمت تا اعلام محدوديت ها و شرايط خدمات در قراردادهاي كتبي و

 اعلام برنامه ها به مشتري

7-حضور فعال در جلسات مربوط به بحث و هم اندیشی، تشریک مساعی در تصمیم گیری ها ی جمعی به درخواست اعضاء هیأت مدیره

8-شرکت در مجامع عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده جامعه تورگردانان ایران براساس دعوت نامه  

9-  شرکت در همایشها، رویدادها . . .سفرهای کاری به تشخیص و دعوت هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران 

10- تعهد به اجرای مصوبات مجمع و هیأت مدیره محترم جامعه تورگردانان ایران  

11-  متعهد بودن به پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه جامعه تورگردانان ایران 

12- پاسخ دهي در قبال شكايات مشتري (چنانچه از سوي هر يك از مشتريان شكايتي به دفتر جامعه واصل گرددد و جامعه موضوع را پيگيري نمايد، خود را موظف به پاسخ دهي مي دانم

  

 نام و  نام خانوادگي مديريت                                                           امضاء و مهر شركت / دفتر