Membership

#

مراحل عضویت دفاتر/شرکتها خدمات مسافرتی  در جامعه تورگردانان ایران

1-مدیران محترم دفتر/شرکت خدمات مسافرتی که دارای مجوزبند (ب) ازسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشند، در صورت تمایل به عضویت در جامعه تورگردانان ایران می توانند نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از طریق لینک های زیر  اقدام و پس از تکمیل به دفتر جامعه ارسال نمایند. 

2- در صورت تکمیل بودن مدارک ارسالی نسبت به تشکیل پرونده و طرح آن در جلسه هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران اقدام خواهد شد.

3-در صورت موافقت اعضاء محترم هیأت مدیره موضوع کتبأ به  دفتر/شرکت اعلام و  نام و مشخصات آن در سایت جامعه به نشانیwww.itoa.ir قرار خواهد گرفت.

تهران- ميدان ونك - خيابان ونك - ساختمان دنا - پلاك 24 - طبقه دوم جنوبي - واحد 12 كدپستي 1991944761     تلفن : 3 - 88679432

 Find and complete the membership form Download form