وبینار

#
#
🔶 جامعه تورگردانان ایران با همکاری جامعه گردشگری الکترونیکی ایران و حمایت وزارت گردشگری برگزار می کند:
🟢 دومین نشست مجازی نحوه حضور در نمایشگاه ITB برلین
🔷 در نشست اول که در تاریخ 15 دی ماه برگزار شد شرایط و ویژگیهای نمایشگاه مجازی ITB برلین ارائه گردید.
در این کارگاه، نحوه ثبت نام، حضور، تبلیغات، ملاقاتها و ارتباط در نمایشگاه مجازی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
⏰ تاریخ:دوشنبه ۶ بهمن ساعت ۱۴
🔗 لینک ورود مستقیم👇
webinar.e-tourism.ir/ch/itb
  • # 5 بهمن 1399
  • # مکاتبات جامعه
  • # 819