دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران

#
#
دهمین نمایشگاه  بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از تاریخ 18 لغایت 21 بهمن سال جاری
در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
  • # 17 آبان 1395
  • # مکاتبات جامعه
  • # 2366