نخستین هم اندیشی اعضای ایرانی UNWTO

#
نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری UNWTO
این نشست به میزبانی منطقه گردشگری عباس آباد تهران در گنبد مینا روز پنجشنبه ۱۱ مهرماه سال جاری با حضور اعضاي هییت مدیره جامعه تورگردانان ایران و جمعی از فعالان گردشگری برگزار شد.
در این نشست مدعوین از بخش دولتی و خصوصی نکاتی را در باب تور و گردشگری تهران اظهار داشتند.گفتنی است در این نشست آقایان سید هادی شیرازی دبیر جامعه تورگردانان ایران، محمود بنکدارنیا، رضا خادم الرضا  و سلمان رفتاري سخنرانی نمودند.
درپایان مقرر گردید کارگروهی مرکب از اعضای شهرداری تهران و جامعه تورگردانان ایران برای رفع معضلات و برنامه ریزی ایجاد شود.
  • نخستین هم اندیشی اعضای ایرانی  UNWTO 1398/07/11
  • نخستین هم اندیشی اعضای ایرانی  UNWTO همایش
  • نخستین هم اندیشی اعضای ایرانی  UNWTO 1007