کارگاه آموزشی "تولید محتوا در گردشگری"

#
برگزاری کارگاه آموزشی "تولید محتوا در گردشگری"
کارگاه آموزشی "تولید محتوا در گردشگری" توسط اکبر غمخوار عضو هییت مدیره جامعه تورگردانان ایران روز ۲۶ بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران-سالن خلیج فارس
برگزار شد.
  • کارگاه آموزشی 1397/11/26
  • کارگاه آموزشی همایش
  • کارگاه آموزشی 935