تفاهم نامه

#

انعقاد تفاهم ‌نامه با میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران

تفاهم‌نامه  همکاری جامعه تورگردانان با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران امضا شد

تفاهم‌نامه  همکاری جامعه تورگردانان با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با موضوع جذب و اقامت گردشگران خارجی در استان تهران با ایجاد زیر ساخت های مناسب و استانداردسازی خدمات گردشگری در تاریخ دهم آبان ماه جاری به امضای ابراهیم پورفرج رییس جامعه تورگردانان ایران و رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه و به منظور استفاده از توان دو مجموعه برای توسعه گردشگری استان تهران کمیته‌های مشترک بین کارشناسان گردشگری اداره کل میراث فرهنگی تهران و جامعه تورگردانان ایران ایجاد می شود تا نسبت به اجرایی شدن آن اقدام نمایند.

  • # 16 اسفند 1395
  • # تفاهم نامه هاي همكاري
  • # 983