هتل های پارس

#

انعقاد تفاهم نامه با شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس

تفاهم نامه جامعه تورگردانان ایران و شركت سرمايه گزاري هتل هاي پارس در تيرماه جاري به امضاي ابراهیم پورفرج رييس جامعه و جمشیدحمزه زاده مديرعامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس رسيد.

ذخیره جا و ارائه خدمات اقامتی و پذیرايی برای ميهمانان و گردشگران خارجی  مقیم غیر ازایران معرفی شده از سوی دفاتر عضو جامعه در کلیه هتل های متعلق به شرکت در سراسر کشور موضوع تفاهم نامه مزبور است.

  • # 20 آبان 1396
  • # تفاهم نامه هاي همكاري
  • # 921