روز جهاني گردشگري

#
گراميداشت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری
گراميداشت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری در فرودگاه امام خميني(ره) با حضور جامعه تورگردانان ايران و اهداي گل و شيريني برگزار شد.
گفتني است برنامه های هفته گردشگری امسال با محوریت (آموزش، اشتغال و مهارت) برنامه ریزی شده اند .جامعه تورگردانان در این راستا اقدام به برگزاري کارگاه آموزشی - تخصصی "توانمند سازي دفاتر خدمات گردشگري بازار چين"نمود که با استقبال دفاتر و شركت هاي عضو جامعه مواجه شد.
  • # 7 مهر 1398
  • # اخبار جامعه تورگردانان ایران
  • # 0
  • # 323

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بنویسید: