مشكلات ارزي

#

نشست مشترک تشکل‌های گردشگری

نشست مشترک تشکل‌های گردشگری(انجمن صنفی ایران ، انجمن صنفی تهران ، جامعه گردشگری الکترونیک ، جامعه تورگردانان ایران )در خصوص رسیدن به راهکار مشترک برای حل مشکلات   ارزی ایجاد شده برای دفاتر گردشگری با حضور محمد علي واقفي نايب رييس جامعه تورگردانان ايران روز29  فروردین ماه 1397 برگزار شد.

  • # 3 اردیبهشت 1397
  • # اخبار جامعه تورگردانان ایران
  • # 0
  • # 331

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بنویسید: