مجمع عمومي

#
 پس از پایان مجمع عمومی فوق العاده و برگزاری انتخابات مشخص شد:
اسامی اعضای هیات‌مدیره و بازرسان جامعه تورگردانان ایران
🔹 7 نفر با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره، دو نفر به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره ،یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر نیز به عنوان بازرس علی‌البدل جامعه تورگردانان ایران انتخاب شدند.
دوره فعالیت اعضای جدید هییت مدیره 3 سال خواهد بود.
✨ نتایج انتخابات نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره ( به ترتیب تعداد آرای کسب شده )
🔹 ۱ - جناب آقای ابراهیم پورفرج ( عضو هیات‌مدیره )
🔹 ۲ - جناب آقای سید هادی شیرازی ( عضو هیات‌مدیره )
🔹 ۳ - جناب آقای علی واقفی ( عضو هیات‌مدیره )
🔹 ۴ - جناب آقای مصطفی سروی ( عضو هیات مدیره )
🔹 ۵ - جناب آقای مصطفی شفیعی شکیب ( عضو هیات‌مدیره )
🔹 ۶ - جناب آقای اکبر غمخوار ( عضو هیات‌مدیره )
🔹 ۷ - سرکار خانم مریم امیری ( عضو هیات‌مدیره )
🔹 ۸ - جناب آقای علی غمخوار(عضو علی البدل هییت مدیره)
🔹 ۹ - جناب آقای سلمان رفتاری(عضو علی البدل)
✨ نتایج انتخابات نامزدهای تصدی پست بازرس ( به ترتیب تعداد آرای کسب شده )
🔹 ۱ - جناب آقای خادم‌الرضا ( بازرس اصلی )
🔹 ۲ - جناب آقای عجمی ( بازرس علی‌البدل )
  • # 2 مرداد 1398
  • # اخبار جامعه تورگردانان ایران
  • # 0
  • # 320

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بنویسید: