بازار روسيه

#

جلسه بازار روسيه برگزار شد

در چارچوب توافق نامه لغو رواديد در زمينه سفرهاي گروهي و تردد اتباع دوكشور ايران و روسيه و پيرو اقدامات به عمل آمده براي انتخاب دفاتر خواستار فعاليت در اين حوزه،جلسه اي به منظور آگاهي از شرايط فعاليت در بازار روسيه روز دوم آبان 1396در سالن خليج فارس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با مهندس حضور محب خدايي معاون گردشگري سازمان و دفاتر منتخب از جمله تعدادي از اعضاي جامعه تورگردانان ايران برگزار شد.

  • # 5 آبان 1396
  • # اخبار جامعه تورگردانان ایران
  • # 0
  • # 282

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بنویسید: