جلسه مجمع عمومي

#


تشكيل جلسه مجمع عمومي

جلسه مجمع عمومي به صورت فوق العاده جامعه تورگردانان ايران روز ششم دي ماه 1396 در محل سالن نور هتل پارسيان اوين تشكيل شد.

در اين جلسه گزارش مالي سال منتهي به 1395/12/30به اتفاق آراء به تصويب رسيد.همچنين آقايان رضا خادم الرضا به عنوان بازرس اصلي و  امير عجمي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

  • # 6 دی 1396
  • # اخبار جامعه تورگردانان ایران
  • # 0
  • # 21

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بنویسید: