مجمع جهانی اقتصاد

#

ایران رتبه اول شد

گزارش ۲۰۱۷مجمع جهانی اقتصاد درباره گردشگری:در بین ۱۳۶ کشور مورد مطالعه، ایران رتبه اول در زمینه تناسب هزینه برای گردشگران خارجی شد ودرکل رتبه ۹۳ راکسب کرد.

  • # 23 بهمن 1396
  • # اخبار صنعت گردشگری
  • # 0
  • # 470

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بنویسید: